top of page

Cookiebeheer

www.camping-lac-marandan.com” is de website van Camping Lac du Marandan waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in:
Camping Lac du Marandan

Marandan-weg 657

38160 Sint-Romeinen

+33 (0)4 76 644 177
e-mail: beschikbaar via het formulier op de contactpagina

Siret: 21380453700107

Intracommunautaire BTW: FR 2Q213804537

Publicatiedirecteur: Carole Rouquet en het stadhuis van St-Romans

Webdesigner:
Valerie Lassabliere - www.valerie-lassabliere.com

Host: wix.com

Fotocredit: Camping Le lac du Marandan en Raphaël Lassablière.

De gebruiker van de website erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site.
Hij erkent tevens kennis te hebben genomen van deze juridische kennisgeving en verbindt zich ertoe deze te respecteren.
De gebruiker heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem of haar betreffen (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”).
Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de hierboven genoemde Directeur Publicatie.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website verschijnen en die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in de Intellectuele Eigendomswet (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databanken.

De informatie op deze site heeft geen contractueel karakter en kan niet de verantwoordelijkheid dragen van camping les boucaniers, die op elk moment de vrijheid heeft om de inhoud en presentaties van de pagina's van zijn site geheel of gedeeltelijk te verrijken, wijzigen, corrigeren of verwijderen. .

Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van deze site, kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen blijven bestaan, evenals verbindingsproblemen met de site of verbindingsonderbrekingen. Camping Lac du Marandan wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

bottom of page